Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.

Piiri alueellisena edunvalvojana

Piirin edustajat osallistuvat myös Satakunnan eläkeläispiirien (SENK) yhteistyöhön. SENK pitää yhteyttä mm. satakuntalaisiin kansanedustajiin ja Satakuntaliittoon.

Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Paikallisyhdistyksemme toimivat yhteistyössä oman paikkakuntansa eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.