Tietoa meistä

Satakunnan kansallinen senioripiiri ry on perustettu 10.5.1984. Aluksi yhdistyksen nimi oli Satakunnan Kansallinen Eläkeläispiiri ry, mutta nimi muuttui nykyiseksi v. 1998.

Piirin jäseniä ovat Senioriliiton rekisteröidyt paikallisyhdistykset ja piiri toimii näiden Satakunnassa toimivien senioriyhdistysten ja Kansallisen senioriliiton yhdyssiteenä. Samoin piiri tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä toimii ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä Satakunnan muihin eläkeläisjärjestöihin.

Piiri on puolueisiin kuulumaton ja toimii Liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

Senioripiiri kouluttaa ja ohjaa jäsenistöään ja samalla tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa. Samoin piiri tekee aloitteita ja antaa lausuntoja Liitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa.